Vizyon Misyon

VİZYON

Albinizm Derneği, farklılıklara saygı duyulan, bireye özgü ihtiyaçların dikkate alındığı, fırsat eşitliği ilkesi temelinde ayrımcılık yapılmaksızın bireylerin kendileri ile ilgili konularda söz sahibi olduğu bir toplumsal yapıyı benimser.

MİSYON

Albinizm Derneği;

Toplumda albinizmin bireysel farklılık olarak kabul görmesi,

Albinizmli bireylerin mevcut haklarının korunması, iyileştirilmesi ve ihtiyaçları dikkate alınarak yasal düzenlemelerin yapılması ile uygulamaya geçirilmesi,

Albinizmli bireylerin gerek sivil toplum gerekse kamu düzeyinde karar alma süreçlerinde etkin rol almaları amacıyla çalışır.

WhatsApp Destek Hattı