Albinizmin ortaya çıkması için, biri anneden biri babadan olmak üzere iki mutasyona uğramış genin bulunması gereklidir. İki geni de mutasyona uğramış olan kişi, albinizm sahibi olur.

GENETİĞİ ANLAMAK

 

Albinizm, kalıtsal (genetik) bir durumdur. Bir nesilden diğerine aktarılır. Bir albinizm geni, 7 göbek geriye kadar varlığını sürdürebilir. Çoğu albinizmli çocuğun ebeveynlerinin saç ve göz rengi normaldir ve geçmişlerinde böyle bir durum görülmemektedir. Bir çocuğun albinizmli olabilmesi için, hem anne hem de baba “Albinizm Geni Taşıyıcısı” olmalıdır. Albinizm, çekinik gen olduğundan, taraflardan yalnızca birinde albinizm geni bulunması durumda, çocuk albinizm ile doğmaz.

 

Dünya ortalamasına göre, bir toplulukta yaklaşık 1/17.000 insanda Albinizm görülmektedir. Ülkemiz nüfusuna oranladığımızda, ülkemizde 3000-4000 kişinin albinizmden etkilenmiş olabileceği varsayılmaktadır. Ortalama her 70 kişiden biri Albinizm geni taşıyıcısıdır. Albinizm, her ırktan insanı ve dünya üzerindeki tüm canlıları etkilemektedir.

45656_142347272467693_130918306943923_192493_6441420_n
208585_197305193638567_130918306943923_443771_4070129_n
34292_130965826939171_130918306943923_145711_1062861_n
34292_130965823605838_130918306943923_145710_607188_n
37406_130965636939190_130918306943923_145708_5945436_n
35329_130965403605880_130918306943923_145695_3408427_n
34292_130965833605837_130918306943923_145713_6437133_n

ALBİNİZM NESİLLER BOYUNCA NASIL İLETİLİR?

Bir bebeğin gelişimi, anne ve babasından aldığı genetik bilgi ile yönetilir. Bu genetik bilgi, her insan hücresinde bulunan kromozom diye adlandırılan bir yapının üzerinde taşınır. Her bir hücre, 23 ayrı çift olmak üzere 46 kromozom barındırır. Her kromozom çifti üyelerinden birini sperm aracılığıyla babamızdan, diğerini de yumurta aracılığıyla annemizden alarak 46 kromozoma ulaşırız. 

Her kromozom, yüzlerce ve hatta binlerce genden oluşmaktadır. Genler, vücut sistemlerimizin üretimini ve sürekliliğini yöneten kimyasal reaksiyonları sağlarlar, canlının hayatının devamını ve oluşumunu sağlayan proteinleri üretirler.

ALBİNİZM, OTOZOMAL KALITIMSALDIR

 

Otozomal terimi, durumdan sorumlu genin, cinsiyet kromozomları dışında bir kromozomda bulunduğu anlamına gelir. Bunun anlamı, hem erkeklerde hem de dişilerde bu gen vardır ve çocuğa iletilme olasılığı eşittir.

 

Çekinik bir durumda; bir tane değişmiş (mutasyona uğramış) gene ve bir tane de sağlam gene sahip olan kişiler “taşıyıcı” olarak adlandırılır. Albinizm'de taşıyıcılarda pigment vardır ve albinizm sahibi değillerdir. Ayrıca albinizmde taşıyıcılar, taşıyıcı olduklarını anlayamazlar çünkü albinizmin hiçbir fiziksel özelliğini göstermezler.

ALBİNİZMLİ ÇOCUK DÜNYAYA GELME OLASILIĞI NEDİR?

HER HAMİLELİK İÇİN; 

1. olasılık - Çocuğun iki kopya değişmiş geni alma ve albinizmli doğma olasılığı %25'dir.

2. olasılık - Çocuk, %25 oranında hem anneden hem de babadan sağlam gen alma ve normal pigment üretme oranına sahiptir.

 

3. olasılık - Çocuğun bir sağlam bir de değişmiş gen alıp, anne ve babası gibi taşıyıcı olma olasılığı ise %50'dir.

4. olasılık - Albinizm sahibi bir kişi, taşıyıcı olmayan bir eşle çocuk sahibi olurlarsa; tüm çocuklar taşıyıcı olacaklar ve albinizm sahibi olmayacaklardir.

5. olasılık - Albinizm sahibi bir kişi, kendisiyle aynı geni taşıyıcı olan bir eşle çocuk sahibi olursa; çocuklar %50 olasılıkla albinizm sahibi, %50 olasılıkla albinizm taşıyıcısı olacaklardır.