Albinizm, canlılara renk veren melanin pigmentinin üretimini kısmen veya tamamen engelleyen genetik değişimlerin sonucu olarak ortaya çıkan durumdur.

Albinizm, kalıtsal (genetik) bir durumdur. Bir nesilden diğerine aktarılır. Bir albinizm geni, 7 göbek geriye kadar varlığını sürdürebilir. Çoğu albinizmli çocuğun ebeveynlerinin saç ve göz rengi normaldir ve geçmişlerinde böyle bir durum görülmemektedir. Bir çocuğun albinizmli olabilmesi için, hem anne hem de baba “Albinizm Geni Taşıyıcısı” olmalıdır. Albinizm, çekinik gen olduğundan, taraflardan yalnızca birinde albinizm geni bulunması durumda, çocuk albinizm ile doğmaz.

 

Dünya ortalamasına göre, bir toplulukta yaklaşık 1/17.000 insanda Albinizm görülmektedir. Ülkemiz nüfusuna oranladığımızda, ülkemizde 3000-4000 kişinin albinizmden etkilenmiş olabileceği varsayılmaktadır. Ortalama her 70 kişiden biri Albinizm geni taşıyıcısıdır. Albinizm, her ırktan insanı ve dünya üzerindeki tüm canlıları etkilemektedir.

Albinizmin ortaya çıkması için, biri anneden biri babadan olmak üzere iki mutasyona uğramış genin bulunması gereklidir. İki geni de mutasyona uğramış olan kişi, albinizm sahibi olur.

ALBİNİZM NESİLLER BOYUNCA NASIL İLETİLİR?

Bir bebeğin gelişimi, anne ve babasından aldığı genetik bilgi ile yönetilir. Bu genetik bilgi, her insan hücresinde bulunan kromozom diye adlandırılan bir yapının üzerinde taşınır. Her bir hücre, 23 ayrı çift olmak üzere 46 kromozom barındırır. Her kromozom çifti üyelerinden birini sperm aracılığıyla babamızdan, diğerini de yumurta aracılığıyla annemizden alarak 46 kromozoma ulaşırız. 

HÜCRE > DNA > KROMOZOM > GEN

Her kromozom, yüzlerce ve hatta binlerce genden oluşmaktadır. Genler, vücut sistemlerimizin üretimini ve sürekliliğini yöneten kimyasal reaksiyonları sağlarlar, canlının hayatının devamını ve oluşumunu sağlayan proteinleri üretirler.

ALBİNİZM, OTOZOMAL KALITIMSALDIR

 

Otozomal terimi, durumdan sorumlu genin, cinsiyet kromozomları dışında bir kromozomda bulunduğu anlamına gelir. Bunun anlamı, hem erkeklerde hem de dişilerde bu gen vardır ve çocuğa iletilme olasılığı eşittir.

 

Çekinik bir durumda; bir tane değişmiş (mutasyona uğramış) gene ve bir tane de sağlam gene sahip olan kişiler “taşıyıcı” olarak adlandırılır. Albinizm'de taşıyıcılarda pigment vardır ve albinizm sahibi değillerdir. Ayrıca albinizmde taşıyıcılar, taşıyıcı olduklarını anlayamazlar çünkü albinizmin hiçbir fiziksel özelliğini göstermezler.

Çocuğun iki kopya değişmiş geni alma ve albinizmli doğma 

olasılığı %25'dir.

Çocuğun iki kopya sağlıklı geni alma ve albinizmli olmama olasılığı %25'dir.

Çocuğun bir sağlam bir de değişmiş gen alıp, anne ve babası gibi taşıyıcı olma olasılığı ise %50'dir.

Olasılıklar her bir hamilelik için geçerlidir.

1988'den bu yana yapılan genetik çalışmaların neticesinde bugüne kadar 19 farklı genin albinizme sebep olan değişimi gösterdiği tespit edilmiştir.

OCA, okülakutanoz albinizm tipi, tüm vücutta melanin pigmentinin oluşumunu engelleyen bir çeşit durum olduğunu gösterir.

OA, oküler albinizm tipi ise kişinin yalnızca gözlerinde melanin pigmenti ile ilgili değişimin olduğunu belirtir. 

Ayrıca albinizmin çeşitli sendromlara bağlı tipleri mevcuttur.

İnsan DNA haritası